4 เรื่องต้องรู้ คู่มือการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่!

4 เรื่องต้องรู้ คู่มือการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่!

หมู หรือสุกร เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบัน เพราะเลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ลูกไว หมูมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์หมูที่นิยมเลี้ยง แต่ดั้งเดิมเป็นพันธุ์พื้นเมืองโดยส่วนใหญ่มีรูปร่างอ้วน เตี้ย สะโพกเล็ก หลังแอ่น และท้องยานลากดิน ลำตัวมีสีขาวกับสีดำปนกัน หมูพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดมีหนังหยาบย่นเมื่อโตเต็มที่ ชาวบ้านทั่วไปนิยมเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านหรือในบริเวณใกล้เคียง เป็นการเลี้ยงแบบง่าย ๆ ฉะนั้น เราจึงอยากแนะนำ 4 เรื่องต้องรู้ คู่มือการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่ ให้กับคนที่กำลังอยากเลี้ยงหมู แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง ซึ่งต้องทำอย่างไรบ้างนั้น ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

4 เรื่องต้องรู้ คู่มือการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่

ปัจจัยที่สำคัญ ที่ทำให้การเลี้ยงสุกรประสบความสำเร็จประกอบไปด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังนี้

– พันธุ์หมูที่นำมาเลี้ยงเป็นหมูพันธุ์ดี

– อาหารดีเหมาะสมกับหมูแต่ละช่วงวัย

– การจัดการโรงเรือนที่ดีและมีประสิทธิภาพ

– มีการเลี้ยงดูที่ดี หรือมีคำแนะนำที่ดี

– มีการป้องกันโรคให้กับหมู และแนะนำในการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น

1. พันธุ์หมูที่นำมาเลี้ยงเป็นหมูพันธุ์ดี

4 เรื่องต้องรู้ คู่มือการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่!

พันธุ์หมูในประเทศไทย เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีแล้ว ด้วยระบบการผลิตสุกรที่มีการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาพันธุ์สุกรของ CP เป็นพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตสูง ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้เลี้ยงและผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งหมูพ่อพันธุ์ และหมูแม่พันธุ์

2. อาหารหมูที่เหมาะสำหรับหมูแต่ละช่วงวัย

ทั้งนี้สำหรับเกษตรกรบางท่านอาจจะยังใช้อาหารหมูที่มีการผสมเองบางครั้งหมูที่เราเลี้ยงอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงและมีปริมาณการติดโรคมากขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยในสมัยนี้แล้วอาหารสำเร็จสำหรับหมูก็มีการแบ่งออกเป็นอาหารสำหรับหมูแต่ละช่วงวัย ซึ่ง ง่าย และเป็นผลดีกับเกษตรกรด้วย

ข้อแนะนำในการเลือกใช้อาหาร เลี้ยงหมูสำหรับเกษตรกร

4 เรื่องต้องรู้ คู่มือการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่!

แบบที่ 1 เป็นการผสมอาหารใช้เองในฟาร์ม

ต้องรู้จักเลือกชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีวัตถุดิบตัวหลักๆได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลาป่นปลายข้าว ข้าวโพด รำละเอียด และวิตามินแร่ธาตุในรูปของวิตามินรวม แล้วนำวัตถุดิบมาผสมตามสูตร ตามความต้องการของสุกรในแต่ละขนาดโดยเครื่องผสมอาหาร หรือผสมด้วยมือก็แล้วแต่สะดวก โดยอาศัยหลักผสมจากส่วนย่อยที่มีปริมาณน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงผสมเข้ากับส่วนใหญ่วิธีนี้จะประหยัด สามารถเลือกใช้อาหารราคาถูก ในท้องถิ่นเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้มาก

แบบที่ 2 อาหารชนิดเม็ดสำเร็จรูป

เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับหมูเล็กมากที่สุด ซึ่งข้อดีคือ สะดวกในการใช้ และวิธีการจัดหาเป็นอาหารสำหรับหมูแต่ละขนาดมีจัดจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไป ข้อเสียคือ อาจจะมีราคาสูงกว่าประเภทแรก และหากผู้ใช้ไม่ทราบชัดเจนว่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปประกอบด้วยอะไร ก็อาจจะทำให้เปลืองค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ทั้งนี้ราคาในปัจจุบันสำหรับอาหารสำเร็จรูปก็ลดลงมากแล้ว และเหมาะสมกับการใช้งานเลี้ยงหมูโดยทั่วไปด้วย

แบบที่ 3 การใช้หัวอาหารสำเร็จ

ส่วนใหญ่แล้วใช้ผสมปลายข้าว ข้าวโพด รำละเอียด ตามอัตราส่วนน้ำหนักที่ระบุ หรือจำนวนวัตถุดิบข้างถุงอาหาร โดยการใช้หัวอาหารสำเร็จรูปในสุกรแต่ละขนาด ให้คำนึงถึงเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารผสมด้วยว่าเหมาะกับช่วงวัยหรือเปล่า

3. โรงเรือนสำหรับเลี้ยงหมู

4 เรื่องต้องรู้ คู่มือการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่!

โรงเรือนที่ดีสำหรับการเลี้ยงหมู จะสะดวกในการจัดการฟาร์มหมู โดยหมูอยู่ภายในคอกอย่างสบายใจ และขั้นตอนการสร้างโรงเรือนของสุกร มีหลายแบบด้วยกันแต่ในส่วนของการก่อสร้างโรงเรือน มีข้อกำหนดที่แนะนำดังนี้คือ

สถานที่ก่อสร้างโรงเรือนควรเป็นที่ดอนน้ำ น้ำไม่ท่วมมีการระบายน้ำได้ดี โดยห่างไกลชุมชนตลาดและผู้เลี้ยงหมูรายอื่น การสร้างโรงเรือนตามแนวตะวันออกตะวันตก และระยะห่างของโรงเรือนแต่ละโรงเรือนประมาณ 20 ถึง 25 เมตรเพื่อแยกโรงเรือนออกจากกันเป็นสัดเป็นส่วน โรงเรือนจะต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีสามารถป้องกันแดดและฝนได้ หรืออาจเป็นโรงเรือนเปิดก็ได้ แต่โรงเรือนแบบปิดจะมีข้อดีคือสามารถปรับอุณหภูมิและการระบายอากาศให้เหมาะสมกับหมูในแต่ละช่วงอายุได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันสัตว์ชนิดอื่นเช่นยุงและแมลงเข้าไปภายในโรงเรือนได้ดีกว่าโรงเรือนแบบเปิด

4. การสุขาภิบาลการป้องกันโรคและการป้องกันโรคติดต่อในหมู

4 เรื่องต้องรู้ คู่มือการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่!

การสุขาภิบาล หมายถึง วิธีการทางสุขอนามัยของการส่งเสริมสุขภาพ คือการจัดการเพื่อให้สัตว์อยู่อย่างสบายปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ การทำความสะอาดคอกให้สะอาด การให้อาหารที่ดี และการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตหมู หรือการเลี้ยงหมูของเรา การทำความสะอาดคอกหมูควรทำความสะอาดคอกหมูทุกวัน โดยการกวาดแห้งด้วยไม้กวาดเอามูลสุกรออก และล้างคอกด้วยน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ควรล้างคอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เรือนละครั้งนอกจากนี้ควรทำบ่อเก็บมูลสุกรเพื่อป้องกันกลิ่น และของเสียจากสุกรไปรบกวนเพื่อนบ้าน ในกรณีที่มีการจัดการที่ดีอาจนำอุปกรณ์ตรงนี้ไปใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในฟาร์มต่อไปได้

เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ 4 เรื่องต้องรู้ คู่มือการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่ ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงหมูก็คือ ผู้เลี้ยงควรเลี้ยงแบบเน้นคุณภาพ โดยดูแลให้ทั่วถึงมากกว่าการเลี้ยงแบบเน้นปริมาณ เพราะถ้าเลี้ยงแบบเน้นปริมาณ อาจทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงการเลี้ยงหมูก็จะไม่มีคุณภาพ หรืออาจเกิดโรคติดต่อได้

เบียร์ จัดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เรียกว่า สุราแช่ หมายถึง มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม โดยที่แอลกอฮอล์นั้น ได้มาจากการหมักบ่ม ไม่ใช่โดยการกลั่น เบียร์ต่างจากไวน์ตรงที่การหมัก วันนี้เรามา รู้จักเบียร์ พร้อมเปิดประวัติการผลิตเบียร์ในประเทศไทย กันเถอะ

อ่านบทความเพิ่มเติม PGSLOT รวบรวมเกมสล็อตภาพสวย จ่ายหนัก

Related Posts